LT 7000 SSH-K

TORRE FARO IBRIDA – BATTERIA AL LITIO
MOTORE DIESEL KUBOTA GIRI VARIABILI STAGE V
MODELLO SUPER SILENZIATO
SET LUCI LED 4 x 150 W o 4 x 300 W