LT 7000 SSH-K

TORRE FARO IBRIDA – BATTERIA AL LITIO
MOTORE DIESEL KUBOTA GIRI VARIABILI
MODELLO SUPER SILENZIATO